Can Güvenliği

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2009 Madde 6 (4)’e göre yangından korunma ile ilgili projelerin hazırlanma sunum gereklilikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

"Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 10000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır."

Yangın Zonları ve Tahliye Projeleri,  kesin proje aşamasında yerel yönetime (bazı illerde itfaiye, bazı illerde belediye) sunulmalıdır. Bu projenin ilk bir kaç paftası yönetmelikle ilgili gerekli tablolar, kullanıcı yükü analizleri, önemli kararlar, bina sınıflandırması,…vb. bilgileri içermelidir. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.

Yukarıdaki gerekliliklere göre aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktayız:

 Kaçış Analizleri

 Kullanıcı Yükü Analizleri

 Modelleme ve Simulasyonu

 Can Güvenliği Değerlendirmesi Raporu

 Yangın Zonları ve Tahliye Projeleri   


   © Alara Proje Mühendislik Prodüksiyon İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 2015